POZOR: vybavte Vaše děti na schůzky a akce ROUŠKOU!

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou upozornit, že školní rok 2020/2021 s sebou pravděpodobně přinese komplikace vyvolané šířením nemoci covid-19. Prozatím naše činnost však není nijak zásadně omezena, takže schůzky i víkendové akce se zatím konají dle našeho harmonogramu. Od 10. 9. 2020 je ovšem nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb. Nařízení platí i pro skautské klubovny, základny a podobné prostory, pro všechny skautské věkové kategorie. Žádná výjimka z tohoto nařízení se na běžnou skautskou činnost nevztahuje. Prosíme tedy až do odvolání, aby Vaše DĚTI NOSILY na schůzku i víkendové akce ROUŠKU! Pochopitelně ji na sobě budou mít jen po dobu nezbytně nutnou. Taktéž stále platí, že skautské činnosti se mohou účastnit pouze osoby nevykazující příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (mj. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku apod.)! V případě dalších změn týkajících se této situace Vás budeme neprodleně informovat.

Základní informace pro školní rok 2020/2021

Zde najdete souhrn základních informací týkajících se našeho střediska a naší skautské činnosti, jež jsou aktuální pro tento školní rok 2020/2021. Cena registrace pro tento školní rok činí 400 Kč. Registraci za Vaše dítě uhraďte dle pokynů uvedených v příloze nejdéle do 31. října! Všechny důležité kontakty na nás najdete na tomto odkaze.

POZOR: Obnovení schůzek od 25. května!

Vážení rodiče,

klasické oddílové schůzky začnou opět probíhat v týdnu od 25. 5. (tzn. holky začnou v úterý 26. 5., kluci ve čtvrtek 28. 5.) Děti kromě standardní výbavy na schůzky musejí mít roušku! Nejpozději na začátku první schůzky je nutné předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - kdo jej nepředloží, nebude se moci schůzky zúčastnit! Formulář čestného prohlášení naleznete v příloze. Program bude probíhat výhradně venku (u lesa). V případě výrazně nepříznivého počasí bude schůzka zrušena. Máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

POZOR: Speciální program na doma i ven!

Vážení rodiče,

současná situace nám sice znemožňuje provádět skautskou činnost tak, jak jsme zvyklí, nicméně protože považujeme za důležité zachovávat osobní i společenskou vitalitu, rozhodli jsme se jako středisko setrvat aktivní i po dobu karantény. Náš speciální tým vedoucích připravil pro vaše děti několik úkolů, které mohou po dobu karantény plnit - a sice některé plně samostatně, některé s vaší pomocí. Žádáme vás proto, abyste předali tuto informaci vašim dětem a byli jim v rámci vašich možností při plnění připravených výzev a aktivit nápomocni.

Středisková kronika 1990+

V rámci letošního výročí obnovení skautingu a založení střediska zveřejňujeme skeny střediskových kronik od roku 1990 tak, jak je zapsal a posbíral Čestmír "Buteo" Toman.

V textech se dozvíte o událostech, které vedly k obnovení skautingu v Písku, založení střediska Stínadla, punkových začátcích bez zkušeností nebo těžkých chvílích v dobách povodní. Nechybí oldschool fotky střediskových osobností v krojích "zamlada", novinové výstřižky, poezie (často Buteovo vlastní) a najdete zde i spoustu starších historických střípků z minulosti skautingu v ČR.

Archiv není kompletní a stránky byly různě přeházené. Také je třeba vzít v úvahu subjektivní pohled kronikáře (Butea) na některé události Směju se

středisková kronika

(klik pro přechod do galerie)

Závod vlčat a světlušek odložen na rok 2021

S ohledem na aktuální stav se ruší celý Závod vlčat a světlušek pro tento rok a předpokládáme, že v plné míře proběhne v roce 2021. Znamená to, že celý cyklus skautských závodů (Závod vlčat a světlušek a Svojsíkův závod) se nyní posouvá o rok. ZVaS proběhne v roce 2021, Svojsíkův závod pak v roce 2022.

Stránky

Přihlásit se k odběru Stínadla Písek RSS