Informace - Tábor 2015

Vážení rodiče,

dne 4.6. ve čtvrtek proběhlo krátké předtáborové setkání, kde přítomným rodičům byly předány potřebné materiály, instrukce a další informace týkající se letního tábora, který se letos uskuteční ve dnech 11.7. - 25.7. na naší skautské základně "Lísek" nedaleko Oslova. Rádi bychom rodičům, kteří se nemohli dostavit, poskytli potřebné dokumenty prostřednictvím tohoto článku.

Svatý Jiří už pomalu přijíždí!

V pátek 24. 4. v 17 hod. se setkají oldskauti v lesním divadle u skautského kamene. Všichni jste srdečně zváni!

Pro připomenutí pár slov z historie lesního divadla: V roce 1915 zde bylo inscenováno představení Stroupežnického hry "Naši furianti". Úspěch představení přivedl lesmistra Karla Knappa na myšlenku zřídit zde stálé divadlo, které by připomínalo antický amfiteátr. Díky jeho iniciativě tu vzniklo divadlo se vším všudy - se stupňovitým hledištěm pro diváky, které bylo schopno pojmout až 880 osob, s jevištěm a se šatnami pro herce. První uvedenou hrou byla v roce 1916 Prodaná nevěsta v podání Východočeského divadla. Zájem o divadlo netrval dlouho. Diváky odrazovala poměrně dlouhá cesta se stoupáním a sezení na zemi. Divadlo postupně obklopily vzrostlé stromy a stupně určené k sezení zanikly působením eroze a lesní zvěře. Horní částí přírodního divadla prochází sportovní stezka. Je zde také umístěn Skautský pomník, který byl odhalen v roce 1994 při příležitosti 75. výročí založení skautingu v Československu. Přírodní, oválný kamen pochází z Píseckých hor. Je na něm vytesán letopočet 1919 - 1994 a skautská lilie. (zdroj: www.cipiskoviste.cz)

Odkup pozemků na Lísku

V aktuálních podkladech (strana 20) pro veřejné zastupitelstvo se objevily informace o našem záměru odkoupit od města Písek pozemky, které jsou našim druhým domovem - na Lísku. Velmi rádi bychom se stali majiteli té části země, která je téměř od začátku naší skautské činnosti pro nás tak důležitá a která nám pomohla a stále pomáhá dělat to, kvůli čemu jsme tady.

23.4. tohoto roku by měli zastupitelé o tomto záměru hlasovat. V ten den se tedy dozvíme, jestli bude Lísek "náš" i po formální stránce. Držte palce! Směju se

Celý text naší žádosti a doporučení od obce Oslov a ústředí Junáka je v příloze.

Aktualizace: Zastupitelstvo tento záměr schválilo a nyní se připravuje smlouva o prodeji. Tímto děkujeme všem zastupitelům za podporu!

Nová galerie

Všechno jednou končí a někdy poněkud nečekaně. Poměrně dobře rozjetý projekt Gallery (který jsme dlouhá léta používali pro zobrazování našich fotografií) byl nedávno hybernován. To v tomto případě znamená, že nebude dále vyvíjen a ani opravován. Proto jsem se podíval po jiných možnostech a výsledek si můžete prohlédnout po kliknutí na odkaz Galerie v menu.

Projekt Piwigo je podobný tím, že zobrazuje fotografie v albech. Ale především svojí architekturou (tedy tím co je vespod) se poměrně zásadně liší. Má jiné možnosti uploadu a managementu alb/fotek, jiné jsou i možnosti rozšíření aplikace pomocí modulů.

Při vytváření naší nové galerie jsem se snažil zaměřit se na obsah (tedy hlavně fotografie) a uživatelské rozhraní nechat co nejjednodušší a nejpřehlednější. Hned na první pohled vás pravděpodobně zaujmou velké náhledy fotografií, kterých je na stránce poměrně hodně. Změny se ale netýkají pouze formy, ale také obsahu. Různě jsem přeorganizoval alba, některé věci zmizely nebo byly přesunuty jinam a jiné se objevily.

Fotka roku 2014

Stejně jako každý rok i ten letošní přinesl spoustu zážitků. Pojďme si některé z nich připomenout.

Tímto vyhlašujeme fotosoutěž pro rok 2014. Pravidla jsou následující:

 

  • fotka může být z jakékoliv střediskové akce v tomto roce
  • autorem může být kdokoliv, vybírat můžete volně z galerie
  • vyhrává především fotografie, další speciální ceny budou uděleny autorovi a také tomu, kdo výherní fotku pošle do nominace

Samotná soutěž bude rozdělena do tří kol:

Pravidla přepadů

ninja

 

Více či méně oblíbenou kratochvílí prázdnin a táborů jsou přepady. Protože z vlastních zkušeností víme, že takový přepad se může velmi různit, rozhodli jsme se sepsat pravidla, která budeme sami respektovat a zároveň bychom rádi, kdyby je respektovali i naši návštěvníci. Nezapomeňte, že toto je pouze náš pohled na problematiku a může se od ostatních středisek velmi lišit.

Stránky

Přihlásit se k odběru Stínadla Písek RSS