Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 9)

Expedice na planetu GAN - den 9. (Den Klidu)

Po hektických událostech minulých dní, přišel alespoň jeden den relativního klidu, který osazenstvo stanice využilo k nabrání sil pro další výzkum. Dopoledne se výzkumníci věnovali udržovacím pracem na stanici, odpoledne nácviku krizových situací - ošetření raněného. Večer proběhla porada s krátkým kritickým vyhodnocením dosavadního průběhu expedice.

Přiložena (graficky dosud nejpovedenější) výzkumná zpráva.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 7)

Expedice na planetu GAN - den 7.

Po pátečním odpočinku se účastníci expedice opět vrhli do prozkoumávání planety. Odychyty drobných hlodavců potvrdily přítomnost druhů vemi podobných maším a myšicím vyskytujícím se na planetě Zemi.

Dále pokračovalo prohlubování vztahů s Agury (místními domorodci). Všichni praovníci stanice se zapojili do krizového doručování balíků při mimořádně rozsáhlém výpadku místní potrbní pošty. Doručení některých zásilek si vzhledem k potřebě překračovat rozsáhlá území oydlená divou zvěří vyžadovalo nasazení vlastního života.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 6)

Expedice na planetu GAN - den 6. (Olympijský víceméněboj)

Páteční den se na stanici nesl zejména v duchu odpočinkově-sportovních aktivit. Olympijské odpoledne zahrnovalo jak tradiční disciplíny jako skok vysoký, sprin apod., tak disciplíny vycházející ze skromného vybavení stanice a specifických podmínek planety GAN (kop holinkou, držení kladiva, vis za ruce na trámu...). Přední místa s jistotou obsadila dámská část osazenstva stanice (Majda, Eliška, Monča). Energie vydaná při sportovních aktivitách byla následně doplněna langoši k večeři...:).

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 5)

Expedice na planetu GAN - den 5.

Pokračujeme v průzkumu planety. Významného úspěchu bylo dosaženo zejména v komunikaci s domorodci - podařilo se zavést alespoň primitivní výměnný obchod. Relativně vřelé vztahy byly navázány s náčelníkem místního domorodého kmene. Naopak někteří jiní jedinci stále vykazují známky nedůvěry.

Přiložena výzkumná zpráva týmu ALFA.

PS: Planeta právě míří do stínu vlastního obřího měsíce San, který znemožní komunikaci s s kontrolním pracovištěm MASA na Mysu Vanacarel. Další zprávy na Zemi tedy očekávejte až v pondělí.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 2)

Expedice na planetu GAN - den 2.

2. den expedice se nesl v duchu seznamování se s pravidly stanice, což výzkumníkům nečinilo nejmenších potíží. Následovaly drobné opravy a úpravy na infra- a ultrastruktuře stanice. Po obědě připraveném svépomocí následovalo podrobné zmapování okolí stanice a odběr vzorků nerostů.

PS: k večeři byly lívance;).

Přiložena výzkumná zpráva týmu GAMMA.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 4)

Středa byla dosud nejvýznamnějším dnem expedice, neboť se podařilo objevit na planetě inteligentní život. Účastníci epxedice vešli s obyvateli planety GAN v přímý kontakt. Zpočátku byla po sérii nedorozumění atmosféra poměrně vyhrocená, ale nakonec se podařilo vztahy stabilizovat a dokonce domluvit jakousi formu spolupráce.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 1)

Expedice na planetu GAN, den 1. - přesun a úvodní průzkum

První den expedice proběhl zcela podle očekávání a plánů. V rekordně krátkém čase byl realizován přesun veškerého osazenstva stanice, nutného vybavení a osobních věcí. Následně proběhl úvodní przkum planety a ubytování ve výzkumné stanici agentury MASA. Zdravotní stav i nálada účastníků bezproblémové. Noční vesmírnou bouři přestáli všichni vědci i celá stanice bez úhony.

Byla připojena výzkumná zpráva Týmu ALFA.

Stránky

Přihlásit se k odběru Stínadla Písek RSS