MorseABC v1.0

     Geniální softík MorseABC s plno užitečnými funkcemi a jednoduchými příkazy k ovládání je tu! Tenhle software se dá využít snad pro jakoukoliv práci s morseovkou. Můžete si jednoduše nechat přeložit vlastní text na morseovku, nebo vámi zadaný morse code na text, či si můžete nechat přhrát text v morseovce a nebo dokonce morseovku v morseovce! A ke všemu si můžete kdykoliv ověřit své znalosti příkazy "testStr" nebo "testAbc".

CTH 2011 - REPORT

Téma blogu: 

V průběhu druhé poloviny školního roku se začali ozývat vědci z organizace MASA ohledně jakéhosi utajovaného projektu. Postupem času stále pravidelněji navštěvovali naší klubovnu s nějakými novými informacemi a úkoly, které jsme museli splnit, abychom byli vybráni na cestu vesmírem až na vzdálenou planetu Gan. Ing. prof. RNDr. Dr. Gordon Freeman M.Sc. a doc. RNDr. RTDr. Sheldon Copper PhD. M.Sc., hlavní představitelé celého tohoto projektu zabývající se vzdálenou planetou, byli organizací MASA vysláni do širokého okolí, aby vybrali družinu, která se na planetu Gan vypraví jako vědecký tým pod křídlem MASA. Po úspěšném absolvování různých zkoušek testujících naše dovednosti při práci s mapou, při komunikaci za pomoci světelných nebo zvukových signálů či při řešení těžkých logických úloh a překonávání fyzicky náročných překážek, jsme byli vybráni my. Bylo však nutné, abychom prodělali ještě závěrečný výcvik těšně před začátkem prázdnin, jenž nás měl připravit na nebezpečnou misi: cestu a pobyt na planetě Gan. Závěry z výcviku byly vyhodnoceny kladně a my se mohli konečně vydat k samotnému cíli a tedy vzletět vzhůru do oblak a ještě dál až k planetě plné dobrodružství a nástrah, k planetě Gan.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 10-12)

V době vzniku tohoto článku, jsou již účastníci expedice v klidu a pohodlí svých domovů a nabírají síly na nová dobrodružství v objevování vesmírných dálek.

Veřejnosti nicméně dlužíme posledních několik výzkumných zpráv z planety GAN. Poslední dny expedice byly velmi hektické - výzkumníci se snažili využít čas na 110%, což jim bylo neustále ztěžováno aktivitami některých domorodých skupin. Krom jiného došlo i k nočnímu únosu 2 členů expedice, ostatním se však díky příkladné odvaze a důvtipu podařilo zajatce v krátké době vysvobodit a to bez jakýchkoli ztrát na životech či zdraví.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora)

Vzhledem k blížícímu se konci expedice jsou všichni věděčtí pracovníci plně vytíženi sběrem materiálu, dokončováním měření a zpracováváním výsledků. Na pravidelné výzkumné zprávy ted budeme muset počkat po návratu na Zemi.

Přes oblast stanice v současné době přechází front vesmírných dešťů, které však dosud nezanechaly na účastnících expedice ani na vybavení stanice žádné stopy. Stanice je lokalizována v nezáplavovavé zóně daleko od všech vodních toků.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 9)

Expedice na planetu GAN - den 9. (Den Klidu)

Po hektických událostech minulých dní, přišel alespoň jeden den relativního klidu, který osazenstvo stanice využilo k nabrání sil pro další výzkum. Dopoledne se výzkumníci věnovali udržovacím pracem na stanici, odpoledne nácviku krizových situací - ošetření raněného. Večer proběhla porada s krátkým kritickým vyhodnocením dosavadního průběhu expedice.

Přiložena (graficky dosud nejpovedenější) výzkumná zpráva.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 7)

Expedice na planetu GAN - den 7.

Po pátečním odpočinku se účastníci expedice opět vrhli do prozkoumávání planety. Odychyty drobných hlodavců potvrdily přítomnost druhů vemi podobných maším a myšicím vyskytujícím se na planetě Zemi.

Dále pokračovalo prohlubování vztahů s Agury (místními domorodci). Všichni praovníci stanice se zapojili do krizového doručování balíků při mimořádně rozsáhlém výpadku místní potrbní pošty. Doručení některých zásilek si vzhledem k potřebě překračovat rozsáhlá území oydlená divou zvěří vyžadovalo nasazení vlastního života.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 6)

Expedice na planetu GAN - den 6. (Olympijský víceméněboj)

Páteční den se na stanici nesl zejména v duchu odpočinkově-sportovních aktivit. Olympijské odpoledne zahrnovalo jak tradiční disciplíny jako skok vysoký, sprin apod., tak disciplíny vycházející ze skromného vybavení stanice a specifických podmínek planety GAN (kop holinkou, držení kladiva, vis za ruce na trámu...). Přední místa s jistotou obsadila dámská část osazenstva stanice (Majda, Eliška, Monča). Energie vydaná při sportovních aktivitách byla následně doplněna langoši k večeři...:).

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 5)

Expedice na planetu GAN - den 5.

Pokračujeme v průzkumu planety. Významného úspěchu bylo dosaženo zejména v komunikaci s domorodci - podařilo se zavést alespoň primitivní výměnný obchod. Relativně vřelé vztahy byly navázány s náčelníkem místního domorodého kmene. Naopak někteří jiní jedinci stále vykazují známky nedůvěry.

Přiložena výzkumná zpráva týmu ALFA.

PS: Planeta právě míří do stínu vlastního obřího měsíce San, který znemožní komunikaci s s kontrolním pracovištěm MASA na Mysu Vanacarel. Další zprávy na Zemi tedy očekávejte až v pondělí.

Výprava na planetu GAN (zpráva z tábora č. 2)

Expedice na planetu GAN - den 2.

2. den expedice se nesl v duchu seznamování se s pravidly stanice, což výzkumníkům nečinilo nejmenších potíží. Následovaly drobné opravy a úpravy na infra- a ultrastruktuře stanice. Po obědě připraveném svépomocí následovalo podrobné zmapování okolí stanice a odběr vzorků nerostů.

PS: k večeři byly lívance;).

Přiložena výzkumná zpráva týmu GAMMA.

Stránky

Přihlásit se k odběru Stínadla Písek RSS