Odkup pozemků na Lísku

V aktuálních podkladech (strana 20) pro veřejné zastupitelstvo se objevily informace o našem záměru odkoupit od města Písek pozemky, které jsou našim druhým domovem - na Lísku. Velmi rádi bychom se stali majiteli té části země, která je téměř od začátku naší skautské činnosti pro nás tak důležitá a která nám pomohla a stále pomáhá dělat to, kvůli čemu jsme tady.

23.4. tohoto roku by měli zastupitelé o tomto záměru hlasovat. V ten den se tedy dozvíme, jestli bude Lísek "náš" i po formální stránce. Držte palce! Směju se

Celý text naší žádosti a doporučení od obce Oslov a ústředí Junáka je v příloze.

Aktualizace: Zastupitelstvo tento záměr schválilo a nyní se připravuje smlouva o prodeji. Tímto děkujeme všem zastupitelům za podporu!