Lísek je náš...

O našem záměru odkoupení pozemků na Lísku už jsem psal dříve, ale byla by škoda, kdyby v záplavě informací z tábora apod. zapadlo, jak to vlastně dopadlo: V tuto chvíli čekáme pouze na poslední formalitu (zápis do katastru nemovitostí) a pozemky už jsou v našem vlastnictví!

Malá neformální oslava proběhla v rámci tábora a já bych ještě jednou chtěl poděkovat zastupitelům a úředníkům města Písek za jejich podporu a také ústředí Junáka za finanční dar, který nám pomohl (zhruba z jedné třetiny) pozemky zaplatit. A hlavně všem skautíkům, kteří se po těch několik desetiletí společně podíleli na budování základny v čele s vedoucími, kteří byli u zrodu toho všeho a odpracovali si největší část: Akelovi, Láďovi, Věnkovi a Buteovi. Díky vám všem se budou moci další generace skautů ze Stínadel vracet na Lísek :-)