Závod vlčat a světlušek odložen na rok 2021

S ohledem na aktuální stav se ruší celý Závod vlčat a světlušek pro tento rok a předpokládáme, že v plné míře proběhne v roce 2021. Znamená to, že celý cyklus skautských závodů (Závod vlčat a světlušek a Svojsíkův závod) se nyní posouvá o rok. ZVaS proběhne v roce 2021, Svojsíkův závod pak v roce 2022.