Registrační poplatek 2023/2024

Vážení rodiče,

cena registrace pro tento školní rok činí 500 Kč. Registraci za vaše dítě uhraďte dle pokynů uvedených níže nejpozději do 31. října 2023.

Platbu lze provézt:

  1. Bankovním převodem na účet: 2200508334 / 2010 (Fio). Do poznámky k platbě uvedte jméno ditěte/dětí. Za více dětí je možné zaplatit jedním převodem.
  2. Pokud nemáte možnost zaplatit bankovním převodem, využijte přiloženou složenku a částku uhradte na poště (poplatek činí 29,- Kč). Jako variabilní symbol uvedte poslední čtyřčíslí rodného čísla vašeho ditěte.