Instrukce pro příjezd na Sedlo

Před příjezdem do obce Sedlo odbočit prudce doleva směrem na Bílou. Minout odbočku doleva k rybníku (silu) a zahnout na další odbočce před břízou doleva do lesa. Držet se více projeté cesty přes louku. Ignorovat tábořiště po pravé straně a jet stále dozadu až na louku s naším táborem.


Pozor, po cestě se nedá vyhýbat. Z tohoto důvodu možná zavedeme na konci tábora kyvadlovou dopravu.